Výrobci

Reklama 

Anima - schránky k poslednímu uložení zvířátek

Musíte vidět...

TOLLER.CZ

Artikul.cz - srovnávač zboží a katalog firem zdarma

Prohlášení o ochraně osobních dat

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je podnikající fyzická osoba Marie Bušinová, IČ 71823905, se sídlem Řimice 19, 783 21 Bílá Lhota (dále jen „správce“) správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení.

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Marie Bušinová, Řimice 19, 783 21 Bílá Lhota
e-mail: granulky@seznam.cz
telefon: +420 733 690 477

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi.

Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V případě návštěvy a prohlížení webových stránek

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají např. identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti).

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

V případě registrace zákazníka a vytvoření zákaznického účtu

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa a dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ budou zpracovány za účelem zřízení a administrace uživatelského účtu.

Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Pro účely správy uživatelského účtu bude správce tyto údaje zpracovávat po dobu 10 let, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, tedy při každém přihlášení do uživatelského účtu.

Pokud provedete objednávku s údaji, které jste zadali při registraci, je správce oprávněn takové údaje nadále zpracovávat pro splnění smlouvy Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V případě vytvoření objednávky a uzavření kupní smlouvy

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, případně název firmy, IČ, DIČ budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

E-mailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz „odhlásit“ v obchodním sdělení odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby Kupujícího.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů.

Našimi partnery a zpracovateli jsou:

 • zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy (PPL, Zásilkovna, Uloženka);
 • osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat;
 • společnosti zajišťující služby hodnocení zboží a spokojenosti (Heureka.cz);
 • osoby zajišťující účetnictví.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Za podmínek stanovených v Nařízení máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení;
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení;
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním.

Výše uvedená práva můžete údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu granulky@seznam.cz nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Najdete nás...

Facebook

Přihlášení

Email:

Heslo:

Zapomenuté heslo

Rychlý kontakt

Rozvoz: Út/Čt 16-18 hod.
Marie Bušinová
Řimice 19
783 21 Bílá Lhota
+420 733 690 477
     +420 605 703 622

pouze od 16.00 do 20.00h
granulky@seznam.cz
po celý den
Kontaktní formulář
Číslo účtu: 210228783/0600
VS=číslo objednávky

Slevy  [více]

DogTrace Elektronický obojek D-control 600
DogTrace Elektronický obojek D-control 600
3 999,00 Kč  3 799,00 Kč
Ušetříte: 200,00 Kč z ceny