Výrobci

Reklama 

Anima - schránky k poslednímu uložení zvířátek

Musíte vidět...

TOLLER.CZ

Artikul.cz - srovnávač zboží a katalog firem zdarma

Pestigon Combo 50mg spot-on kočky, fretky 3x0,5ml

  • Přepravní hmotnost: 0.2kg
  • Výrobce/Dovozce:
    Norbrook

290,00 Kč

Přidat do košíku:
PestiGon Combo 50 mg / 60 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky a fretky

Fipronilum (S) -methoprenum

OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY (LÁTEK) A JINÉ LÁTKY (LÁTEK): Jedna 0,5 ml ml pipeta obsahuje:
Účinná látka: Fipronilum 50 mg, (S) -methoprenum 60 mg

Pomocné látky: Butylhydroxyanisol E320 0,1 mg, Butylhydroxytoluen E321 0,05 mg
Čirý, žlutý roztok.

INDIKACE:
U koček: Používá se proti napadení blechami samotnými nebo spolu s kleštěmi a / nebo vešmi.
- léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 4 týdnů. Prevence rozmnožování blech inhibicí vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami, během šesti týdnů po aplikaci.
- léčba napadení klíšťaty (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům (vycházeje z experimentálních dat).
- léčba napadení vešmi (Felicola subrostratus).

Přípravek lze použít jako součást léčebné strategie při léčbě alergické dermatitidy po kousnutí blechou (FAD).

U fretek: Používá se proti napadení blechami samotnými nebo spolu s kleštěmi.
- léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 4 týdnů. Prevence rozmnožování blech inhibicí vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami.
- léčba napadení klíšťaty (Ixodes ricinus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům (vycházeje z experimentálních dat).

KONTRAINDIKACE
Nepoužívat přípravek u koťat mladších 8 týdnů a / nebo vážících méně než 1 kg. Přípravek nepoužívat u fretek mladších 6 měsíců. Nepoužívat u nemocných (např. Systémové onemocnění, horečka) nebo zotavujících se zvířat. Nepoužívat u králíků, protože může dojít k nežádoucím reakcím a dokonce i k úhynu. Vzhledem k chybějící studie se nedoporučuje používat přípravek u jiných zvířat než u cílových druhů. Nepoužívat v případech přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky
Vyhněte se předávkování.

kočky: Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími účinky byly po použití přípravku zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (šupinatění kůže, lokální alopecie, pruritus, erytém) a celkový pruritus nebo celková alopecie. Výjimečně byla zaznamenána hypersalivace, reverzibilní neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervozita) nebo zvracení.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je definována použitím následujícího pravidla:
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). Pokud dojde k olízání, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem vehikula. Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, i ty, které již nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že lék je neúčinný, informujte vašeho veterinárního lékaře.

CÍLOVÝ DRUH - Kočky a fretky.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

dávkování:
1 pipeta s obsahem 0,5 ml na kočku, což odpovídá minimální doporučené dávce 5 mg / kg fipronilu a 6 mg / kg (S) -methoprenu.
1 pipeta s obsahem 0,5 ml na fretku, což odpovídá minimální doporučené dávce 50 mg fipronilu a 60 mg (S) -methoprenu na fretku.
Cesta podání: pouze pro venkovní použití, nakapáním na kůži. Pipetu vybrat z kapsy až bezprostředně před použitím.

Způsob podání:
Vyberte pipetu z kapsy použitím nůžek nebo přehněte podél diagonální linie až se ukáže zářez, odtrhnout dozadu přes zářez. Držte pipetu ve svislé poloze. Poklepejte po úzké části pipety, aby se obsah dostal do hlavní části pipety. Odšroubujte nebo odlomte konec pipety. Rozhrňte srst zvířete na zádech v oblasti základny krku vpředu mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a stiskněte pipetu několikrát, aby se obsah vyprázdnil úplně a přímo na kůži v jednom místě. V místě podání mohou být pozorovány přechodné změny na osrstění (slepené / mastné chlupy).

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před ošetřením by měly zvířata přesně odvážit. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si ho zvíře nemůže olízat a také, aby si ho zvířata po ošetření neolízali navzájem. Nejsou dostupné údaje o vlivu koupání / šamponování na účinek přípravku u koček a fretek. Avšak na základě zkušeností získaných u psů se nedoporučuje koupat zvířata během 2 dnů po aplikaci přípravku.

Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny.

OCHRANNÁ LHŮTA - Nepoužije se.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ - Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pouze pro zvířata.

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat, proto není možné zcela vyloučit přenos infekčních chorob li nepříznivé podmínky. Blechy ze zvířat často zamoří zvířecí košíky, postroje a místa pravidelného odpočinku jako koberce a čalouněný nábytek, které mají být v případě masivní infestace a na začátku léčebných opatření ošetřeny vhodným insekticidem a pravidelně vysávány.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Potenciální toxicita přípravku pro koťata mladší než 8 týdnů, které jsou v kontaktu s ošetřenou matkou není zdokumentována. V takových případech je nutná zvláštní pozornost.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Zamezte kontaktu přípravku s očima zvířete.
Zvláštní bezpečnostní opatření, která podávají přípravek zvířatům
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhýbejte se proto kontaktu přípravku s ústy, kůží a očima. V případě náhodného zásahu očí je ihned důkladně opláchněte čistou vodou. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo obal lékaři. V případě kontaktu přípravku s pokožkou umýt ruce mýdlem a vodou. Lidé se známou přecitlivělostí na insekticidy nebo alkohol se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.
Po použití si umyjte ruce.
Požití léku je škodlivé. Zabraňte dětem přístup k pipetám a zlikvidujte použité pipety ihned po aplikaci přípravku. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Nechytejte ošetřené zvířata a nedovolte dětem, aby se s nimi hráli, dokud není ošetřené místo suché. Proto se nedoporučuje zvířata ošetřovat přes den, ale podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště s dětmi.

Těhotenství a kojení
kočky: Přípravek lze použít během březosti. K použití během období laktace viz "Zvláštní upozornění pro každý cílový druh" v této příbalové informaci.

fretky: Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly teratogenní, fetotoxické nebo maternální účinky. Bezpečnost veterinárního přípravku nebyla potvrzena u fretek během těhotenství a kojení. Použít pouze po zhodnocení přínosu / rizika příslušným veterinárním lékařem.

Předávkování (symptomy, bezpečnostní, antidota)
U koček: Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány v laboratorních studiích potvrzujících bezpečnost přípravku u cílových druhů zvířat, převedeny u koček a koťat ve věku 8 týdnů a starších a vážících přibližně 1 kg, kterým byla po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců podána jedenkrát měsíčně dávka pětkrát vyšší než je doporučená dávka.
Po léčbě se může objevit svědění.
Podání překročené dávky přípravku způsobuje slepení srsti v místě aplikace, avšak pokud se objeví, zmizí do 24 hodin po podání.

U fretek: U fretek ve věku 6 měsíců a starších, kterým byla 4 krát v dvoutýdenních intervalech podaná dávka pětkrát vyšší než doporučená, byla zpozorována ztráta hmotnosti u některých zvířat.


Najdete nás...

Facebook

Přihlášení

Email:

Heslo:

Zapomenuté heslo

Rychlý kontakt

Rozvoz: Út/Čt 16-18 hod.
Marie Bušinová
Řimice 19
783 21 Bílá Lhota
+420 733 690 477
     +420 605 703 622

pouze od 16.00 do 20.00h
granulky@seznam.cz
po celý den
Kontaktní formulář
Číslo účtu: 210228783/0600
VS=číslo objednávky

Ověřeno zákazníky